2011. december 2., péntek

Információk az álláspályázathoz szükséges erkölcsi bizonyítványról

A hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűntettesek nyilvántartásának adataiból kiállított olyan közokirat, melyet állampolgárságtól függetlenül az érintett természetes személy kérhet az erre a célra rendszeresített hatósági erkölcsi bizonyítvány kérőlapon.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány - ha törvény másképp nem rendelkezik - a kiállításának dátumától számított 3 hónapig érvényes.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítására a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal jogosult
Felvilágosítás, információkérés
________________________________________
Felvilágosítás, információkérés a 06-1-455-2145 vagy 06-1-455-2151 telefonszámokon.
 
Rendkívüli indokolt (sürgős) esetben személyes ügyintézésre a 06-1-455-2145 vagy 06-1-455-2151 telefonszámokon előzetesen megbeszélt időpontban a Budapest, IX. kerület Vaskapu utca 30/b. szám alatt kerülhet sor.

Az igénylés módja
1.Postai
A hatósági erkölcsi bizonyítvány kérőlap postai értékcikként a postahivataloknál szerezhető be 150 FT. A kérőlapot a kérelmező személyazonosító igazolványában, illetve a személyazonosság igazolására alkalmas egyéb hatósági igazolványban bejegyzett adatokkal megegyezően kell kitölteni.
A bizonyítvány kiállításáért a mindenkori általános tételű eljárási illetéknek megfelelő mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni, mely a kezdeményezett eljárásban 3100 Ft. A díjat a hatósági erkölcsi bizonyítvány kérőlaphoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson kell befizetni. A készpénz átutalási megbízás feladóvevényét a kérőlaphoz csatoltan, postai úton kell megküldeni a kiállításra jogosult szerv címére.
BELÜGYMINISZTÉRIUM
Budapest 1943
A külföldön élő és tartózkodó természetes személyek - állampolgárságtól függetlenül - a hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelmüket írásban (a személyazonosító adatok megjelölésével) nyújthatják be a nagykövetségeken, illetve a konzulátusokon. A külföldi címre továbbítani kért bizonyítványt Hivatalunk a Külügyminisztérium Konzuli Főosztálya útján a külképviseleti szerven keresztül kézbesíti.
Soron kívüli eljárás
________________________________________
A hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti és az adattovábbítás iránti kérelem személyesen, ügyfélfogadási időben soron kívül is előterjeszthető a KEK KH Bűnügyi Nyilvántartó Hatóságának Ügyfélszolgálatán a Budapest IX. kerület Vaskapu utca 30/A. szám alatt. A kérelemhez a kérelmező által kitöltött hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérőlapot/adattovábbítás iránti kérőlapot és a 3100 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló feladóvevényt kell az Ügyfélnek magával hoznia.
A soron kívüli eljárás díja összesen 4.400.- Ft.
A sürgősségi díj (a 3100 és a 4400 forint közötti különbözet összege, azaz 1300 forint) megfizetésére szolgáló csekk az Ügyfélszolgálaton szerezhető be.
Az elkészült hatósági erkölcsi bizonyítvány/hatósági bizonyítvány a kérelem benyújtását követő ügyfélfogadási napon, de legkésőbb 5 napon belül, személyesen vehető át.

A kérelmező akadályoztatása esetén lehetőség van az elkészült hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy hatósági bizonyítvány meghatalmazott útján történő átvételére, az erről szóló meghatalmazás birtokában. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó és a meghatalmazott személyes adatait (név, anyja neve, lakóhelye, személyazonosító igazolvány száma) és sajátkezű aláírását, a meghatalmazás tárgyát, két tanú aláírását, lakóhelyét valamint a dátumot.
A menete a következő volt:
1. Vaskapu utcába be, 1300 Ft-os sürgősségi felár csekk
2. postára el, befizetni ezt a csekket, a postán venni egy erkölcsi bizonyítványhoz való csomagot, abból a csekket befizetni
3. a csomagban lévő kérelmet kitölteni, NEM postára adni
4. vissza a Vaskapu utcába a két csekkszelvénnyel + a kitöltött kérőlappal
5. ha a rendszer működik (90%-ban igen), azonnal megkapod az erkölcsidet
Ami fontos: csak hétfőn, szerdán, pénteken vannak.
2. Elektronikus
A Erkölcsi bizonyítvány elektronikus igénylésének menete:
1. Töltse le és telepítse az Általános nyomtatványkitöltő alkalmazást (Abevjava)
2. Töltse le és telepítse a Hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérőlapot,
3. A kitöltött űrlapot küldje be az Általános dokumentumfeltöltő segítségével. (Ügyfélkapu regisztráció szükséges!)
4. Utalja át 24 órán belül a KEK KH bankszámlájára a szolgáltatási díjat. Bővebb információ az utalás módjáról.
5. Amennyiben beérkezett a kérelemhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj, a KEK KH postázza a megadott címre a kiállított okmányt.
Hatósági erkölcsi bizonyítvány kitöltési útmutató
A kitöltési útmutatók az ÁNYK (Általános nyomtatványkitöltő alkalmazás) Segítség mappájából nyithatók meg a telepítést követően.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése